Category

blog

Statisch ontwerp? Weg ermee, zet het in 3D!

Statisch ontwerp? Weg ermee, zet het in 3D!

Bij een technische tekening denken mensen vaak aan een statische witte tekening met niets meer dan wat zwarte lijnen en teksten. Zo’n ontwerp is tijdrovend om te maken en moeilijk om te wijzigen, omdat samenhang in het ontwerp ontbreekt. Oplossing: stel het ontwerp op met Autocad Civil 3D en creëer samenhang tussen ontwerpen en modellen.

Met een civieltechnische achtergrond zit ik bij adviesbureau Civil Support helemaal op de juiste plek. Dankzij mijn ervaring met het opstellen van RAW-bestekken en tekeningen weet ik waar een 3D-model aan moet voldoen.

Verhelderend ontwerp

Zet het maar in 3D. Maak even een model. Dit krijg ik dagelijks te horen. Het klinkt leuk, maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Tijdens het opstellen van zo’n 3D-model gaan we dieper in op het ontwerp. Hierdoor worden ontwerpkeuzes in een eerder stadium inzichtelijk. Stel: er moet een aansluiting komen op een bestaande straat. De bestaande straat ligt op een bepaalde hoogte. Van bovenaf kun je die hoogte niet zien, maar door het maken van een dwarsprofiel weet je precies hoe hoog die nieuwe aansluiting moet worden. Met een 3D-tekening voorkom je dus dat niet-realistische ontwerpen uitgewerkt worden. Meten is weten!

Verschillende toepassingen

Een uitgesproken voorbeeld van een ontwerp in 3D is een doorgaande rijbaan. Horizontale en verticale alignementen worden gekoppeld aan een dwarsprofielaardoor een 3D-lijn met een dwarsprofiel ontstaat. Andere toepassingen zijn onder meer:

  • Het opstellen van balansen voor grondverzet
  • Het inzichtelijk maken van afwatering en afschotten op complexe pleinen en kruispunten
  • De weergave van 3D-scans/puntenwolken op dwarsprofielen
  • Het opstellen van machinemodellen om met gps te werken

Een samenhangend ontwerp

Een 3D-ontwerp betekent een samenhang tussen gegevens. Die samenhang zorgt voor een relatie tussen diverse onderdelen. Wanneer één onderdeel verandert, wordt de wijziging automatisch doorgevoerd in de overige onderdelen. Als voorbeeld wordt het verschuiven van de as van een rijbaan meteen vertaald in het lengte- en dwarsprofiel van de weg. Dit geldt niet voor één profiel, maar voor alle profielen die opgenomen zijn in het ontwerp.

Daar doen we het voor!

De uitdaging is het opstellen van een ontwerp dat bijdraagt aan de vraagstelling van de opdrachtgever. Het opstellen van een neutrale grondbalans of een wegontwerp dat voldoet aan alle gestelde randvoorwaarden, dat is wat voldoening geeft bij oplevering van een project!

Door Jochem Braat

De groene pionier tussen de betonstraatstenen

De groene pionier tussen de betonstraatstenen

De naam Civil Support betekent ‘civiele ondersteuning’. Bij veel mensen roept dat associaties op met wegen, bruggen en constructies. Toegegeven: de naam heeft niet echt een hoog flora-gehalte. Gelukkig werkt Civil Support niet alleen met grijs, maar ook met groen. Dat maakt mijn werk natuurlijk reuze-interessant en uitdagend!

Als opgeleid tuin- en landschapsinrichter was de keuze voor een baan bij het civieltechnisch adviesbureau Civil Support niet vanzelfsprekend. Maar de kansen om zowel groen en grijs binnen een project te ontwerpen, zorgen ervoor dat ik hier prima op m’n plek zit.

Een ontwerp: the best of both worlds

Civiel en natuur staan helaas regelmatig lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om het invullen van de beschikbare ruimte. Met name de beperkte openbare ruimte in het aardig volgebouwde Nederland zorgt ervoor dat het noodzakelijk is om slim te ontwerpen. Ik vind het een uitdaging om een ontwerp op papier te zetten dat recht doet aan beide aspecten. Een ontwerp dat met behulp van de juiste technische uitwerkingen ook realistisch is.

Winst behalen

Voornamelijk ondergronds is er nog winst te halen in het gezamenlijke gebruik van de ruimte. Zoals het maken van de juiste ondergrondse groeiplaats voor die ene boom die daar perfect kan uitgroeien, zonder dat we bang hoeven te zijn dat de bestrating binnen de kortste keren verzakt. Of het combineren van een laagte in het terrein voor wateropvang bij hevige regenbuien met beplanting, die daar de rest van het jaar zorgt voor een fraaie aanblik en het geen probleem vindt om af en toe natte voeten te hebben.

Civil Support wordt steeds groener

Naarmate de jaren vorderen, krijgt ook de groene tak van het bedrijf steeds meer vorm. Steeds meer opdrachtgevers weten ons te vinden. Niet alleen voor het civieltechnische ontwerp, maar ook voor het uitwerken van een bijpassend beplantingsplan. Wij kunnen dit totaalplaatje aanbieden.

Met bewoners aan de tekentafel

Natuurlijk maak ik ontwerpen die passen in de ruimtelijke context en de historie van een plek. Maar uiteindelijk moet de bewoner of gebruiker van die openbare ruimte zich daar ook prettig voelen. Het betrekken van die bewoners bij het ontwerp, is een zeer boeiend proces. Iedere keer dat wij een dergelijk traject starten, moet je de bewoners overtuigen dat wij het ontwerp niet al op de plank hebben liggen. Het is zeker niet zo dat we ze voor de vorm vragen hoe we hun ideeën zouden kunnen vertalen naar een ontwerp.

Samen voor goud

Weet je wat me ontzettend veel energie en inspiratie geeft? Het enthousiasme waarmee de meeste bewoners gezamenlijk meedenken over hun leefomgeving. Ik vind het een leuke sport om zoveel mogelijk wensen concreet te maken. En bij sport moet je in dit geval niet denken aan een wedstrijd die ik in mijn eentje wil winnen. Nee, ik wil winnen met een gezamenlijk team van opdrachtgevers, collega’s en bewoners. We gaan voor goud!

Door Jolanda van Mullem

Wat maakt ons sterk? TEAM-werk!

Wat maakt ons sterk? TEAM-werk!

Als je op zondag naar een willekeurige sportuitzending kijkt, vliegen na afloop van de wedstrijd de oneliners om de oren. “We hebben als team gewonnen. Mijn doelpunt is niet belangrijk, het teamresultaat telt. Hier trainen we heel de week met z’n allen voor.”

Tot mijn grote verbazing praten teamleden heel anders wanneer ze verliezen. Het teamgevoel is dan ineens een stuk minder geworden. Ze praten in termen van ‘ze’ in plaats van ‘we’. Veel spelers proberen oorzaken te vinden die bij anderen liggen. Wat ze vergeten: om te kijken wat ze zélf anders konden doen.

Het wij-gevoel

Als project-/bedrijfsleider van Civil Support ben ik dagelijks bezig om dit wij-gevoel te creëren en te koesteren. Wij winnen én verliezen samen. Wij zijn voortdurend op zoek naar onze sterkste teamopstelling. Teamwork, dat is binnen mijn projecten de grootste uitdaging. Bijvoorbeeld wanneer we een ontwerpproces met bewoners doorlopen. Hoe smelt je de verschillende werelden van de opdrachtgever, bewoner en de adviseur bij elkaar tot een goed team dat uiteindelijk als winnaar over de streep komt?

Vertrouwen winnen

Om als team te kunnen winnen, moet iedereen dezelfde spelregels volgen. Eerlijkheid, wederzijds respect en heldere communicatie zijn hierbij de randvoorwaarden om elkaar te kunnen vertrouwen. Dat kun je niet kopen of afdwingen; je moet het in elk nieuw team verdienen. Kun je je teamgenoten niet vertrouwen? Dan zal er bij een nederlaag altijd naar elkaar gewezen worden. Ik spreek dan ook liever niet over het creëren van draagvlak, maar over het creëren van vertrouwen.

Randvoorwaarden

Binnen een herinrichting starten we met het vaststellen van de randvoorwaarden. Die worden door alle teamleden aangeleverd. Denk hierbij aan gemeentelijk beleid, de huidige situatie, ervaringen, de omgeving en financiële middelen. Met deze randvoorwaarden bepalen we de project scope en het daadwerkelijke speelveld. Deze slag wordt vaak overgeslagen, of niet volledig gedeeld binnen het team. Hierdoor ontstaat onbegrip en gebrek aan vertrouwen.

Succesvolle bewonersparticipatie

Een succesvolle bewonersparticipatie meet je niet af aan hoeveel procent van de wensen van de bewoners in het ontwerp is vertaald. Het succes is af te meten aan het aantal teamleden dat vertrouwen heeft in het feit dat de beste oplossing is gevonden.

Tegenslagen overwinnen

Natuurlijk hoopt iedereen tijdens de start van een project dat het een succes wordt. Door hier op een positieve manier samen aan te werken, lukt dit ook bij het overgrote deel. Maar of de samenwerking écht een succes is geweest? Dat blijkt vaak pas bij tegenslagen. Wanneer alle teamleden dan ook in termen van ‘wij’ blijven denken en praten, heb ik er alle vertrouwen in dat ook die tegenslagen samen worden overwonnen.

Nieuwsgierig naar onze aanpak? Laat ons vertrouwen creëren tijdens jouw project!

Door Thomas de Kort