Ontwerp & presentatie

Wij zijn de schakel tussen een idee en de realisatie ervan. Onze getalenteerde werkpaarden tekenen voor u het lood uit hun potlood – bij wijze van spreken. Wat op papier verschijnt, geeft vorm aan de wereld om ons heen. En dan zijn enkel technische tekeningen tot in de perfectie goed genoeg.

Als alle uitgangspunten en randvoorwaarden in kaart gebracht zijn, wordt het ontwerp tot in detail uitgewerkt. In dat kader verricht Civil Support de volgende werkzaamheden:

Tekenwerkzaamheden in zowel AutoCAD, AutoCAD Civil 3D en Microstation.

Het maken van Cultuur- en civieltechnische ontwerpen (voorontwerp, definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp).

Het maken van 3D weg- en terreinontwerp, digitale terreinmodellen en machinemodellen.

Vervaardigen van fotomanipulaties en presentatietekeningen.

Het verzorgen van communicatie in de vorm van enquêtes, inloopavonden, klankbordgroepen, presentaties en mailings.

Opstellen contractdocumenten.