Onderzoek & advies

De openbare ruimte is van ons allemaal en moet daarom gekoesterd worden. Als nuchtere denkers én doeners duiken wij in jouw project. We gaan de dialoog aan met opdrachtgevers, projectontwikkelaars, aannemers en eindgebruikers. Zo vertalen we wensen naar acties en komen we met een advies dat ertoe doet. Ultiem resultaat: de slimste oplossing in het belang van onze leefwereld.

Om te komen tot een goed advies en daaruit voortvloeiend ontwerp, moeten alle uitgangspunten, randvoorwaarden en onderzoeken beschikbaar zijn. In dat kader verricht Civil Support de volgende werkzaamheden:

Inventariseren in de vorm van enquêtering en inloopavonden

Inmeten van het terrein en indien nodig het vervaardigen van een digitaal terreinmodel.

inventariseren van de aanwezige boven- en ondergrondse infrastructuur zoals kabels en leidingen, en het vastleggen van deze gegevens.

Verzorgen van onderzoeken op het gebied van milieu, grondmechanica, geohydrologie en ecologie.

Opstellen van plannen voor landschapsinrichting in stedelijk en landelijk gebied, waterhuishouding, verlichting, onder- en bovengrondse infrastructuur.

Toetsen van de financiële haalbaarheid, opstellen van ramingen, begrotingen en exploitaties in elke projectfase.