Begeleiding, aanbesteding & realisatie

Zowel het aanbestedingstraject als de complete realisatie van een project begeleiden wij met volle overgave. Bij ons heerst er een korte-lijntjes-mentaliteit waar je ‘je’ tegen zegt. Accuraat handelend, bereiken wij jouw doel-treffend. Tot het laatste puntje op de i is gezet.

Bij een realisatieproces zijn veel partijen betrokken. Om de gewenste kwaliteit op het juiste moment te verkrijgen, dient het proces gestructureerd te verlopen. In dat kader verricht Civil Support de volgende werkzaamheden:

Houden van inlichtingen en het opstellen van een nota van inlichtingen.

Advies en begeleiding rondom prijsvorming, contractvormen, aanbestedingen en vergunningen.

Vervaardigen en controleren van inschrijvingsdocumenten en het opstellen van een gunningsadvies.

Begeleiding realisatie (directievoering en toezicht) door financiële bewaking en administratie, proces- en voortgangsbewaking, bouwvergaderingen, afhandeling afwijkingen (meer- en minderwerk) en kwaliteitscontrole.

Verzorgen van de overdracht naar de opdrachtgever.

Begeleiden van de nazorgperiode.

Verzorgen van het projectsecretariaat.