Statisch ontwerp? Weg ermee, zet het in 3D!

Bij een technische tekening denken mensen vaak aan een statische witte tekening met niets meer dan wat zwarte lijnen en teksten. Zo’n ontwerp is tijdrovend om te maken en moeilijk om te wijzigen, omdat samenhang in het ontwerp ontbreekt. Oplossing: stel het ontwerp op met Autocad Civil 3D en creëer samenhang tussen ontwerpen en modellen.

Met een civieltechnische achtergrond zit ik bij adviesbureau Civil Support helemaal op de juiste plek. Dankzij mijn ervaring met het opstellen van RAW-bestekken en tekeningen weet ik waar een 3D-model aan moet voldoen.

Verhelderend ontwerp

Zet het maar in 3D. Maak even een model. Dit krijg ik dagelijks te horen. Het klinkt leuk, maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Tijdens het opstellen van zo’n 3D-model gaan we dieper in op het ontwerp. Hierdoor worden ontwerpkeuzes in een eerder stadium inzichtelijk. Stel: er moet een aansluiting komen op een bestaande straat. De bestaande straat ligt op een bepaalde hoogte. Van bovenaf kun je die hoogte niet zien, maar door het maken van een dwarsprofiel weet je precies hoe hoog die nieuwe aansluiting moet worden. Met een 3D-tekening voorkom je dus dat niet-realistische ontwerpen uitgewerkt worden. Meten is weten!

Verschillende toepassingen

Een uitgesproken voorbeeld van een ontwerp in 3D is een doorgaande rijbaan. Horizontale en verticale alignementen worden gekoppeld aan een dwarsprofielaardoor een 3D-lijn met een dwarsprofiel ontstaat. Andere toepassingen zijn onder meer:

  • Het opstellen van balansen voor grondverzet
  • Het inzichtelijk maken van afwatering en afschotten op complexe pleinen en kruispunten
  • De weergave van 3D-scans/puntenwolken op dwarsprofielen
  • Het opstellen van machinemodellen om met gps te werken

Een samenhangend ontwerp

Een 3D-ontwerp betekent een samenhang tussen gegevens. Die samenhang zorgt voor een relatie tussen diverse onderdelen. Wanneer één onderdeel verandert, wordt de wijziging automatisch doorgevoerd in de overige onderdelen. Als voorbeeld wordt het verschuiven van de as van een rijbaan meteen vertaald in het lengte- en dwarsprofiel van de weg. Dit geldt niet voor één profiel, maar voor alle profielen die opgenomen zijn in het ontwerp.

Daar doen we het voor!

De uitdaging is het opstellen van een ontwerp dat bijdraagt aan de vraagstelling van de opdrachtgever. Het opstellen van een neutrale grondbalans of een wegontwerp dat voldoet aan alle gestelde randvoorwaarden, dat is wat voldoening geeft bij oplevering van een project!

Door Jochem Braat

Leave a Reply