Reconstructiewerkzaamheden: van bewoner naar ambassadeur

Gemeentelijke opdrachtgevers betrekken bewoners de laatste jaren steeds vaker bij de herinrichting van een straat of wijk. De openbare ruimte is tenslotte van en voor ons allemaal. Civil Support creëert draagvlak in de omgeving en begeleidt een project van ontwerp tot oplevering.

Civil Support werkt jaarlijks voor tal van opdrachtgevers. Zo varen veel Brabantse gemeenten blind op onze expertise. Wij zijn onder andere verantwoordelijk voor de herinrichting van het centrum van Vught en de Spoorlaan en het gebied rondom de Piushaven in Tilburg. Maar we draaien onze hand ook niet om voor reconstructiewerkzaamheden in De Lier in de gemeente Westland, naar aanleiding van bodemdaling.

Onderzoekstocht

Om de herinrichting in goede banen te leiden, verzamelen we de randvoorwaarden waar de opdrachtgever of het project aan moeten voldoen. Dat vraagt om vakkundig onderzoek. Hiervoor halen we alles uit de kast. Het inmeten van het terrein, het verzorgen van milieu-onderzoeken en bijvoorbeeld het inventariseren van de aanwezige boven- en ondergrondse infrastructuur.

Geen bewoners, maar ambassadeurs

De volgende stap is het betrekken van de eindgebruikers bij het project. Civil Support neemt die complete verantwoordelijkheid op zich. Van het versturen van de uitnodigingen voor bewonersavonden tot het presenteren van kansen, oplossingen of tekeningen. Als omwonenden precies weten wat er te gebeuren staat, zullen zij optreden als ambassadeurs. Iedere investering in tevreden buurtbewoners betaalt zich ruimschoots terug.

Samen maken we er een succes van

Het is belangrijk dat eindgebruikers merken dat ze gehoord worden. Maar het is nog veel belangrijker dat er ook echt iets gedaan wordt met de feedback die uit deze gesprekken en bijeenkomsten komt. Civil Support vertaalt de boodschap van de eindgebruiker naar de opdracht voor de aannemer. Met zijn allen maken we een succes van de reconstructiewerkzaamheden.

Waardevolle kennis in huis halen

Naast onze rol als omgevingsmanager helpen wij de gemeentelijke opdrachtgever met het opstellen van een begroting, het contracteren van een aannemer en de controle tijdens de uitvoering. Om vervolgens de oplevering aan de gemeente te realiseren. Opdrachtgevers profiteren altijd van kennis die zij nog niet in huis hebben. Denk aan knowhow over nieuwe duurzame ontwikkelingen, innovatieve materialen en kennis over nieuw beleid.

Leave a Reply