Realiseren van nieuwe ontwikkelingen: van weiland naar woonwijk

De plannen voor het realiseren van een nieuwbouwwijk: wij mogen ze maken en maken ze mogelijk. Civil Support vertaalt het ontwerp naar een contractdocument, regelt het contracteren van een betrouwbare aannemer en zorgt voor een vlotte realisatie van de toekomstige openbare ruimte.

Er komt veel kijken bij het bouw- en woonrijp maken van een nieuw terrein. Civil Support neemt al het voorbereidende en vereiste regel- en papierwerk graag voor zijn rekening. Wij zijn de verbindende partij tussen ontwikkelaar en gemeente. Wij graven en graven, zonder door te draven. Zodat de realisatie van het nieuwbouwproject snel goedkeuring krijgt van de uiteindelijke eigenaar.

Vergunningstraject

We werken de planvorming heel gedetailleerd uit: van ontwerp tot vergunning. Zo moet er bijvoorbeeld nieuwe riolering komen die aangesloten wordt op de bestaande riolering. Wij doorlopen vergunningstrajecten met een waterschap, provincie of gemeente om uiteindelijk een go te krijgen.

Achter de schermen moet alles kloppen

Een stedenbouwkundige maakt een eerste ontwerp waarin het uiterlijk van de nieuwbouwwijk zichtbaar wordt. Vervolgens berekenen we in een exploitatieberekening door of het plan financieel haalbaar is. Daarnaast houden we ons bezig met het terreinonderzoek. Hoe hoog ligt de grond precies? Is er sprake van bodemverontreiniging? En hoe wordt de waterhuishouding ingericht? Zaken die toekomstige bewoners niet opvallen, maar die van belang zijn voor het slagen van het nieuwbouwproject.

Watervlugge realisatie van nieuwbouwprojecten

Civil Support stroopt de mouwen op voor een breed scala aan projecten. Neem bijvoorbeeld Providentia, een zorginstelling in Sterksel. Delen van dit voormalige klooster moesten gesloopt worden, om er vervolgens zorgunits te plaatsen waar patiënten zelfstandig kunnen wonen. Op datzelfde terrein zijn we aan de slag gegaan met het aanpassen van de infrastructuur. Ook hebben we de nieuwbouwwijk Koolhoven in Tilburg gerealiseerd en kregen we de opdracht om aan de slag te gaan met de nieuwbouwwijk Zuildpolder in Eemnes. Met Civil Support realiseer jij jouw nieuwbouwproject watervlug.

Leave a Reply